Brukeropplevelse

I Labs er vi erfarne designere med spisskompetanse innenfor alle deler av designprosessen - fra start til mål. Empati, tverrfaglighet og kreativitet er kjernen i vår metode.

Forstå

Innsikt utgjør en viktig del av designprosessen. Vi fokuserer på de riktige brukerne som gir ønsket effekt for din forretning. Hvem er de og hva trenger de? - og hva trenger de egentlig? Å forstå mennesker, organisasjoner og behov er første del av jobben. Vi skaffer oss denne innsikten ved å analysere data og prate med brukerne og de som er tettest på dem. 

Brukeropplevelse (illustrasjon)

Gjøre riktig ting + gjøre tingen riktig
Vi har god erfaring med å lage enkle løsninger vi kan teste tidlig, med mål om å lære hva som fungerer eller ikke for de menneskene vi lager dem for - og på den måten skaffe oss enda mer innsikt om hva målgruppen trenger. Vi tester løsningene tidlig for å validere om tjenesten treffer riktig. Deretter kan vi raffinere og videreutvikle den riktige løsningen.

Når vi designer brukeropplevelser benytter vi oss av "best practice", mye erfaring og fersk tilegnet kunnskap om de mest moderne arbeidsmetoder og designmønstre.

Brukeropplevelse (illustrasjon)

Mål
Noen ganger kan det være et mål å skape brukeropplevelser som er så effektive at de nesten er usynlige fordi de er så enkle. Andre ganger kan målet være å skape opplevelser som engasjerer og er så attraktive at brukeren vil ønske å forbli i løsningen. 

Det skal alltid ligge en strategi bak designprosessen. Noen skal ha en gevinst av jobben vi gjør. Det handler om å skape verdi ved å tenke smartere med effektive løsninger som også er bærekraftige. Forretningsutvikling og brukeropplevelse går best hånd i hånd.
  
Vi ønsker å skape verdi og har hele tiden fokus på at det vi lager faktisk er ønsket av brukerne samtidig som det er i tråd med organisasjonens mål og strategi.

Hva er UX design?

Å lage gode brukeropplevelser omfatter mange disipliner.

VI LEVERER DERFOR:

  • Analyse og innsikt
  • Brukertesting
  • Prototyping
  • Universell utforming
  • Informasjonsarkitektur
  • Interaksjonsdesign
  • UI og rike brukergrensesnitt
  • Grafisk design/visuell utforming
  • Illustrasjon og svg-animasjon
  • Rådgiving, prosjektplanlegging og forprosjekt