Vi skaper fremtidens kundeopplevelser!


Labs er spesialister innen rådgivning, design, teknologi, markedsføring og analyse. Sammen bygger vi fremtidens kundeopplevelser som konkurransefortrinn!

Consulting

Er du og organisasjonen din klar for endring?

I Labs vet vi hvordan teknologi og digitale trender påvirker både forretning og organisasjon. Vi vet også at det som skapte verdi i går ikke nødvendigvis er det som vil skape verdi i morgen. Ved å jobbe helhetlig med strategi, teknologi, kunder og organisasjon kan vi tilby ekspertise og tjenester som hjelper deg med å gjøre de endringene som trengs for å sikre fremtidige gevinster.

Les mer om Consulting

Strategi

UX og tjenestedesign

Ønsker du å forbedre tjenesten din
- eller skape noe helt nytt?

Med riktig innsikt designer Labs konsepter og tjenester som treffer målgruppen i ditt marked. Vi er opptatt av at du skal ha en gevinst av jobben vi gjør. Forretningsutvikling og brukeropplevelse går best hånd i hånd.

Les mer om design

Teknologi og utvikling

Kreative teknologer = magikere

Hos Labs er kreativ bruk av teknologi en naturlig forlengelse av vår designtilnærming. De største gevinstene realiseres i prosjektene når vi kan kombinere våre ulike kompetanseområder og spille hverandre gode. Teknologene våre er magikerne som sørger for de rette valgene, som igjen muliggjør de beste løsningene.

Les mer om teknologi

Teknologene våre utvikler og programmerer nye løsninger
Digital markedsføring

Digital markedsføring

Treffer du målgruppen din i riktig kanal til riktig tid?

Å tiltrekke seg kunder og bygge kjennskap til merkevaren din er blitt vanskeligere i en stadig mer sammenkoblet verden, og krever at markedsføringen i stor grad blir drevet av data. Med de beste verktøyene fra blant annet Google, kombinert med kontinuerlig analysearbeid basert på sanntidsdata, driver Labs målrettet og kostnadseffektiv markedsføring som treffer kunden din på det riktige tidspunktet.

Les mer om digital markedsføring

Innsikt og analyse

Hva om du bruker dataene dine til å ta beslutninger om det som kommer, i stedet for å kun se tilbake på det som har vært?

I Labs jobber vi kontinuerlig med innsikt og analyse for å kunne påvirke fremtiden. Data er nemlig ferskvare.

Les mer om innsikt

Innsikt og Analyse
Empati
Tverrfaglighet
Ekte tverrfaglighet
Kreativ bruk av teknologi
Kreativitet