Hvorfor tjenestedesign?

Om du trenger å øke din konkurransekraft eller posisjonere deg i et marked, vil tjenestedesign gi svar på hvilke valg du bør ta ved å gi deg den reelle kundeorienteringen som er nødvendig for å lykkes. 

Tjenestedesign skaffer deg det helhetsbildet du trenger – både for eksisterende og fremtidige kunder.

Tjenestedesign (illustrasjon)

Hva er tjenestedesign?

Tjenestedesign er en tverrfaglig tilnærming som omfatter organisasjons- og forretningsutvikling, design- og produktutvikling, samt merkevarebygging.

Resultatet av en tjenestedesign-prosess kommer i varierte former som abstrakte organisasjonsstrukturer, driftsprosesser, forbedret brukeropplevelse og helt konkrete fysiske objekter. 

Tjenestedesign (illustrasjon)

Tjenestedesign handler om

  • Innsikt og analyse
  • Kundereise
  • Organisasjonsutvikling
  • Tverrfaglighet
  • Forretningsutvikling
  • Vekststrategi
  • Merkevarestrategi
  • Visuell identitet
  • Kommunikasjonstrategi