Teknologi og utvikling

Teknologene våre er spesialister som, i tett og smidig samarbeid med kundene og de andre tjenesteområdene i Labs, skaper moderne og fremtidsrettede løsninger på web.

Vi bygger den digitale fremtiden

I takt med digitalisering av samfunnet skapes det økt forventning til de nye løsningene. Brukerne ønsker løsninger som er effektive, intuitive, enkle, visuelt tiltalende og tilgjengelige. I Labs tar vi alltid utgangspunkt i brukeropplevelsen når vi utvikler nye systemer. Hovedtyngden av våre teknologer er derfor spesialister på front-end utvikling og effektiv bruk av moderne “headless” CMS’er, API’er og sky-teknologier. 

Vi bygger den digitale framtiden (illustrasjon)

Smidig = samarbeid = produktivitet

Ethvert prosjekt er for oss en invitasjon til et langsiktig og fruktbart samarbeid. Vi er genuint opptatt av å levere verdi så raskt som mulig. For å få dette til benyttes smidig metodikk sammen med verktøy og automatisering som setter oss i stand til å levere funksjonalitet svært raskt. Når vi leverer verdi på denne måten, reduserer vi risiko og bygger tillit. 

Labs jobber smidig med Kanban og Scrum (illustrasjon)

Hvorfor jobbe med oss?

I Labs tenker vi helhet og tverrfaglig. Det er ingen tette skott mellom våre digitale markedsførere, forretningsutviklere, tjenestedesignere, data-analytikere og teknologer. Dette gir verdifulle gevinster i form av bedre beslutninger og økt evne til å gripe muligheter når de oppstår. Hvis du er opptatt av at teknologien du bruker skal fremme arbeidsglede og produktivitet - og ikke minst fornøyde kunder, så tar du kontakt med oss.

Skap den digitale organisasjonen (illustrasjon)

Sjekk ut flere av våre prosjekter

Strategi og organisasjon
Teknologi og utvikling

Å skape verdi på nye måter

Som del av et strategisk arbeid med å utvikle nye inntektsstrømmer, besluttet Fjordkraft å lansere en markedsplass. Gjennom markedsplassen vil Fjordkraft skape verdi for sine kunder og for selskapet.

Les mer om løsningen her

UX og tjenestedesign
Teknologi og utvikling
Strategi og organisasjon

Modernisering av kunde-opplevelse og prosjektstyring

Modernisering og effektivisering av kjerneprosessene i CCB Yard Services.

Les mer om løsningen her

Vil du vite mer?