Se teamet
LinkedIn logoPortrett av Tine Grønslett, Forretningsutvikler Strategi og organisasjon

Tine Grønnslett

Seniorforretningsutvikler , Consulting

Tine er en kundeorientert forretningsutvikler som trigges av å skape verdi i krysningspunktet teknologi, business og merkevare. Med lang erfaring innenfor bank og telekom, kan hun vise til gode resultater gjennom å øve innflytelse, drive fram endring og lede tverrfaglige kreative prosesser.

Dette jobber

Tine

med

Strategi og organisasjon

Lansering av trådløst bredbånd over mobilnettet

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett, mobil og smart hjem-teknologi.

Les mer om løsningen her

Tine Grønnslett
is currently writing some articles that soon will be published.