Søkeordsanalyse

Når vi jobber med søkemotoroptimalisering (SEO) er som oftest det første steget å utarbeide en søkeordsanalyse.

Hva er en søkeordsanalyse?

En søkeordsanalyse er en grunnleggende analyse som kartlegger hvilke søkeord som blir brukt når dine potensielle kunder er på utkikk etter det du tilbyr. Når vi jobber med søkemotoroptimalisering (SEO) er det viktig å vite hva man bør fokusere på for å oppnå synlighet i søkemotorene. En god rangering betyr at ditt innhold og nettside listes foran annet innhold.

Søkeordsanalysen inneholder ulike relevante søkeord, gjennomsnittlig månedlige søk (nasjonalt eller lokalt) på de ulike søkeordene, konkurransesituasjonen, samt hvilken rangering bedriften din har på søkeordet i dag.

Hvorfor er en søkeordsanalyse nyttig for din bedrift?

Søk har fått en økende betydning når beslutninger skal tas, og når det gjøres et søk har folk ofte et konkret behov. Dersom du bruker feil begrep eller ikke bruker søkeord som kundene dine bruker, kan du potensielt miste verdifull trafikk og potensielle kunder. En søkeordsanalyse vil gi gode føringer på hvilket innhold du bør vektlegge, hvilke ord som bør benyttes, kan gi inspirasjon til nye artikler eller blogg, men vil også gi verdifull innsikt om hvilke søkeord du bør kjøpe dersom du skal investere i søkemotorannonsering i Google eller Bing.

Dersom du jobber aktivt med innholdsproduksjon, vil du kunne se langvarige effekter av smart SEO-arbeid. Da er det gunstig å få gjort en søkeordsanalyse i forkant, slik at du vet hvordan du skal formulere deg og hvilke søkeord du bør ha fokus på.

Hva kan en søkeordsanalyse gi din bedrift?

Arbeid med søkemotoroptimalisering vil kunne gi deg et viktig konkurransefortrinn. En søkeordsanalyse vil gi deg:

・Mulighet til posisjonere nettsiden mot strategisk viktige søk
・Grunnlag for systematisk SEO- og kommunikasjonsarbeid
・Verdifull innsikt om bransjen og dine konkurrenter