Gode kundeopplevelser

Forstå nåsituasjonen

Vet du egentlig hva kundene dine opplever og har behov for? Ved hjelp av strategisk kompetanse og forretningsforståelse kan vi bidra til å avdekke dårlige kundeopplevelser og manglende samsvar mellom ønsket situasjon og nåsituasjonen. Sammen kan vi lage et veikart til forbedring, og legge grunnlaget for at innsikt og data blir styrende for både innovasjons- og beslutningsprosesser.

Bygg den teknologiske grunnmuren

Hvordan bruker du data du allerede har, og hvilke data trenger du for å skape framtidig verdi? Kundene krever brukervennlige og sømløse tjenester, vi kan bistå med å tilpasse din teknologiske plattform til en verden i hurtig endring. Ved å kartlegge IT-portefølje og arkitektur, utforme nye arbeidsprosesser og reorganisere ressursene har vi hjulpet våre kunder til mer effektiv bruk av IT og bedre kundeopplevelser.

Skap den digitale organisasjonen

Er organisasjonen klar for fremtiden? Teknologi er nøkkelen til fremtidige gevinster. Men for å skape digitale fortrinn må organisasjonen underbygge en kultur for innovasjon og samarbeid der det er lov å ta risiko – og å feile. Vår erfaring viser at å kombinere intern forståelse for egen organisasjon og egne arbeidsstrømmer med vår tilnærming til helheten gir holdbare resultater i form av forbedring av prosesser og bedre måloppnåelse. Digitalisering handler nemlig ikke primært om teknologi, men om mennesker.

Gjennomfør endringene

All endring er krevende. Høy endringstakt og superrask teknologisk utvikling gjør digitale transformasjoner enda mer krevende. Du kommer ikke dit du ønsker deg ved å holde deg til planen. Vi har vært med kundene våre på å gjennomføre nødvendige endringer uten å skape kaos, ved å prioritere innovasjon, overvåke sentrale indikatorer og måle fremgang.

Hvordan vi jobber

Vi tror på skreddersøm. Ingen kunder er like, og ingen organisasjoner har samme forutsetninger. I stedet for å komme med en ferdigsydd metode, møter vi kundene våre med nysgjerrighet og et oppriktig ønske om å forstå deres unike situasjon og behov. Vi bruker vår erfaring til å stille spørsmål, og er opptatt av å ha kunden med oss hele veien fra å kartlegge nåsituasjonen til å identifisere løsninger og gjennomføre disse.

  • Management consulting – avdekke behov og gi råd
  • Analyse og strategi – skaffe og analysere innsikt og utforme planer
  • Planlegging og gjennomføring – systematisere, sette mål og gjennomføre tiltak
  • Program- og prosjektledelse – styre ressurser og oppnå mål
  • Management for hire – utleie av kloke hoder

Sjekk ut flere av våre prosjekter

Strategi og organisasjon
Teknologi og utvikling

Å skape verdi på nye måter

Som del av et strategisk arbeid med å utvikle nye inntektsstrømmer, besluttet Fjordkraft å lansere en markedsplass. Gjennom markedsplassen vil Fjordkraft skape verdi for sine kunder og for selskapet.

Les mer om løsningen her

Strategi og organisasjon

Lansering av trådløst bredbånd over mobilnettet

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett, mobil og smart hjem-teknologi.

Les mer om løsningen her

Vil du vite mer?