Hva er Inbound Sales?

Inbound Sales-metodikken tar for seg forståelsen av potensielle kunders informasjonsbehov hele veien i sin kjøpsreise. Metodikken jobber ut ifra en samhandling mellom markedsføringstiltakene og salgsavdelingen i din bedrift. Informasjonsflyten mellom disse fagområdene er nøkkelen til effektivt salg, samt bruken av verktøy som hjelper deg å tilpasse salgsprosessen for å appellere mer målrettet til nøkkelpersonene du ønsker å treffe; med rett informasjon til rett tid i kjøpsreisen. Det handler om å bygge tillit og gi verdi til potensielle kunder.

Vi hjelper deg med:

LeadsgenereringHubspot

Hvorfor er Inbound Sales viktig?

Inbound Sales hjelper deg med å prioritere potensielle kunder som allerede har begynt kjøpsreise. Innsikt i metodikken vil hjelpe deg til å forstå kjøperens tidslinje og juster salgsprosessen slik at den samsvarer med kundens behov. Ditt mål er å levere riktig og relevant innhold til dine potensielle kunder på rett sted og tid, og vil sikre suksess i ditt salgsarbeid.

Hva vil Inbound Sales gi din bedrift?

Ved å benytte Inbound Sales-metodikken i din bedrift vil du kunne prekvalifisere de mest lønnsomme kundene, effektivisere salgsprosessen og skape verdifull vekst i din bedrift.