Hva er en digital kampanjekjøring?

En kampanje omfatter ofte mange markedsføringsaktiviteter på tvers av kanaler, hvor du har en bestemt målsetting og en rød tråd i budskap. En digital kampanje benytter gjerne en sammensetning av ulike kanaler der kanalmiksen spiller på de styrkene og egenskapene hver kanal har. Kampanjer baserer seg ofte på en overordnet kampanjeplan som inneholder beskrivelse av målsetting, hva man ønsker markedsført, målgrupper, budskap og kanalmiks, samt beskrivelse av hvilke aktiviteter som skal settes i verk for at å nå de målene som er satt. Kampanjeplanen inneholder også tidsplan og budsjett.

Hvorfor bør bedriften din benytte digitale kampanjer?

Samspillet av ulike digitale kanaler i én og samme kampanje handler om å treffe de mest relevante målgruppene på så effektiv måte som mulig. Dette gjør vi ofte gjennom å benytte flere kanaler – både i sosiale medier, ved bannerannonsering og annonsering i søkemotorene. I sosiale medier er betalte kampanjer som oftest merket med «sponset» og i søk på Google blir det markert med «Annonse».

Det som kjennetegner en god kampanje er vi klarer å nå målsettingene for kampanjen, og at vi evaluerer og måler resultater underveis og endrer på kanalmiks, målgrupper og budskap underveis ved behov. Dette kaller vi optimalisering av en kampanje.

Vi hjelper deg med:

Innen kampanjekjøring hjelper vi deg med:

・Utarbeiding av kampanjeplan, inkludert kanalmiks
・Oppsett av kampanjer og annonser på tvers av kanaler
・Optimalisering og analyse underveis
・Opplæring i diverse verktøy – som Facebook Ads Manager, LinkedIn Ads og Google Ads