Digital markedsstrategi

Gjennom erfaring og kompetanse hjelper vi deg og din bedrift med smarte strategier og effektiv gjennomføring av digital markedsføring.

Hva er en digital markedsstrategi?

En digital markedsstrategi beskriver hvilke målsettinger, aktiviteter og tiltak som skal gjennomføres i digitale kanaler. Den digitale markedsstrategien bør være forankret i selskapets generelle strategi, posisjon og utfordringer. Den bør beskrive forhold som målsettinger, hvilke målgrupper som skal prioriteres, hvilke kanaler som skal benyttes, hvilket innhold og budskap som skal presenteres, hvilke markedsaktiviteter som skal gjennomføres, budsjettallokering og definisjon av målepunkter. Den digitale markedsstrategien beskriver også hvilke virkemidler som bør taes i bruk, for eksempel når det kommer til datadrevne målgrupper.

Hvorfor er en digital markedsstrategi viktig for din bedrift?

De aller fleste bransjer har de siste årene sett en enorm digitalisering av beslutningsreisen hos sine kunder. Ved å legge en tydelig digital markedsstrategi sørger du for å være synlig i digitale medier og ta posisjon i markedet. Grad av digitalisering av markedsføring varierer fra bransje til bransje, og digital posisjonering handler også om hvor dyktig dine konkurrenter er.

Fordelen med digital markedsføring i forhold til tradisjonell markedsføring er at resultater er svært målbare. Gjennom direkte måling og ulik modellering, er det mulig å ha en nokså sikker formening om hva oppnådde resultater koster deg, men også sammenligne resultater på tvers av kanaler, kampanjer, målgrupper og annonser.

Hva kan en digital markedsstrategi gi din bedrift?

Vi hjelper deg med utarbeiding av en digital markedsstrategi som inkluderer både sosiale medier, innholdsmarkedsføring og synlighet i søk.

En godt beskrevet og forankret digital markedsstrategi kan gjøre at bedriften din:
・Sikrer en posisjon i markedet
・Ved smarte digitale grep oppnår konkurransefortrinn
・Får et tydelig strategisk fokus innen digital markedsføring