Godt innhold kan skape interesse for dine produkter og tjenester. Vi forklarer forskjellen på Inbound- og Native Marketing.

Godt innhold kan skape interesse for dine produkter og tjenester. Vi forklarer forskjellen på Inbound- og Native Marketing.

Om du til tider synes det er vanskelig å holde seg oppdatert på alle uttrykkene knyttet til digital markedsføring, så er du definitivt ikke alene. Vi som jobber med markedsføring er dessuten fryktelig gode til å bruke uttrykk som det finnes mange ulike definisjoner av, eller som bare fagfolk forstår. I denne artikkelen vil vi forklare begrepene Inbound- og Native Marketing.

I Inbound Marketing skaper vi innhold som er relatert til våre tjenester/produkter. Det er vesentlig at innholdet fokuserer på våre kunders behov og utfordringer. Mange fokuserer på innhold som skal ”fange” kunders oppmerksomhet tidlig i en kjøpsfase. Det er da behovene oppstår og kan formes og inspireres (derav ordet Inbound, som betyr  ”innkommende”).

Vi ønsker å skape tillit og trygghet gjennom å dele vår kunnskap med våre kunder. For å finne temaer vi ønsker å skrive om kan vi gjøre en søkeordsanalyse. Den avdekker blant annet volumet på søkeord og søketermer innenfor det du driver med. Om vi i Kalibrert ser at der er et økende antall søk i Hordaland på ”smart bruk av Inbound Marketing”, kan dette være et tema det er lurt å skrive om (fordi vi gir våre kunder råd innen digital markedsføring).

Et annet eksempel kan være en privat skole som blogger om ”hvordan forbedre karakterene dine” eller regnskapskontoret som skriver om ”konsekvenser av de nye momsreglene i 2017”. Fokuset er verdifull og nyttig innhold for våre potensielle kunder. Innholdet kan være alt fra små nyttige artikler/blogger, nedlastbare guider, infographics, videoer mm. Ekstra kjekt er det når vi klarer å gjøre stoffet sesongbetont og aktuelt. Vi vil påstå at de fleste bedrifter har noe nyttig å by på som er relatert til sesong. 

Hva er så Native Marketing?  

Når vi snakker om Native Marketing (ordet oversettes nok best med ”innfødt”) er dette en distribusjon av innholdet ditt i betalte tredjepartskanaler. Form og stil glir naturlig inn i det redaksjonelle innholdet på plattformen og er en ”integrert”  del av nyhetsstrømmen. Innholdet ditt kan distribueres på ulike måter feks gjennom betalte tilstedeværelse på Facebook, LinkedIn eller feks på blogger eller nettaviser. Native annonsering er altså en måte bedrifter distribuerer sitt innhold på. Ved å kombinere Inbound marketing med Native Marketing – vil du dermed kunne oppnå enda bedre effekt, ved å nå brukere i ulike deler av kjøpsfasen.

Det er avgjørende å distribuere innholdet ditt til de rette målgruppene. Målstyring av innholdet kan gjøres både i forhold til hvilke målgrupper innholdet vises til (målrettet mot demografi, stillingstitler, geografi, interesseområder osv) og/eller identifisere dem som kan ha et behov for å lese det verdifulle innholdet ditt (feks dem som søker aktivt etter slikt innhold). Vi kan også tenke oss distribusjon av Native innhold på relevante, spissede nettsteder eller på nyhetsnettsteder med en sterk posisjon, som bt.no. 

Fokuset i Native Marketing er altså å skaffe nye kunder basert på distribusjon av innhold du mener målgruppen har nytte eller glede av. Den klassiske Native Marketing metoden er å prøve å la annonsert innhold se mest mulig redaksjonelt ut, feks i en papiravis eller på en nettavis. Sponsede Native annonser på Facebook er kanskje lettere å oppfatte som annonsert innhold, da Facebook ikke er en redaksjonell plattform, men heller en distribusjonskanal for både organisk og betalt innhold. Fordelen her er den spissede målstyring som vi da kan gjøre. Noen vil og definere betalt søk en form for Native markedsføring, da det fremstår på samme måte som et organisk søkeresultat. Her har du mulighet til å kjøpe deg en posisjon på relevante søkeord og fraser for å gi innholdet ditt et større publikum. Fordelen med betalt annonsering er at du også kan teste ulike varianter av innholdet ditt for å se hva som får best effekt.

Hvor legger du innholdet ditt?

Vi anbefaler våre kunder å ha innholdet på egne nettsider. Da kan du også få en direkte synlighet gjennom organisk søkeresultat på Google. Noen ganger kan det likevel være spennende å teste ut midlertidige landingssider. Dette kan være for å øke tempo på utvikling eller å test ut ulike varianter av innhold eller utforming.

Skaff deg potensielle leads og muligheter når du først har besøk! 

Vi er opptatt av bedrifters remarketing-strategi. Dette handler om å ”plukke opp” de kundene som allerede har vist interesse for din bedrift. Hvor ofte bør vi henvende oss til kunder som har vært på besøk hos oss? Er det lett for kunden å ta kontakt med deg hvis hun lurer på noe? Hvilket budskap skal vi by på i forhold til hvilke sider som er besøkt? Husk å ha tenkt gjennom hvordan du skal ta vare på verdien av én potensiell kunde på besøk hos deg. Men dette er et helt eget tema vi kommer tilbake til i høst.