Har du et bevisst forhold til hvordan markedsføringskanalene dine fungerer sammen for å skape salg og konverteringer for bedriften din? Her forklarer vi noen av modellene som kan brukes for å vurdere hvordan kanalene jobber sammen.

Har du et bevisst forhold til hvordan markedsføringskanalene dine fungerer sammen for å skape salg og konverteringer for bedriften din? Her forklarer vi noen av modellene som kan brukes for å vurdere hvordan kanalene jobber sammen.

Før kunden din gjennomfører et kjøp eller utfører en annen verdifull handling, har de ofte gjort flere søk og kanskje også klikket på flere av annonsene dine. Vanligvis blir konverteringen fullt og helt tilskrevet den siste annonsen hvor kunden klikket, men var det virkelig denne annonsen alene som gjorde at kunden valgte din bedrift?

Les også: Hvilke muligheter har du for annonsering på Snapchat?


Attribusjonsmodellering

For at du skal kunne forstå viktigheten av de forskjellige markedsføringskanalene og samspillet mellom disse, bør du se nærmere på det som handler om attribusjon. En attribusjonsmodell er regelen eller regelsettet som avgjør hvordan de ulike kanalene tar "æren" for selve konverteringen. Det er nemlig stor sannsynlighet for at det har vært flere kontaktpunkter med personen underveis i denne "konverteringstrakten" - også kalt kundereisen.

Kundereise

Dette handler altså om hvordan de ulike markedsføringskanalene (trafikkildene til nettstedet ditt) fungerer sammen for å skape salg og konverteringer.

Flere steg og kanaler i en kjøpsreise

Ofte tilskrives konverteringer og transaksjoner det siste søket eller den siste annonsen som resulterte i et kjøp eller en verdifull handling. Tradisjonelt er "last click"-modellen den mest vanlige modellen for å se hvilke kanaler som leverer resultater. Utfordringen med denne modellen er at du ikke inkluderer samspillet mellom kanalene og Google-søket står derfor ofte igjen som "vinneren".

Så hvilken rolle spilte de tidligere aktivitetene dine som nyhetsbrev, søk og annonsering, i denne konverteringen? Hvor lang tid gikk det fra kunden først viste interesse til vedkommende gjennomførte kjøpet? Det er nok mange som handler på nettstedet ditt etter å ha søkt etter merkevaren din på Google. De kan imidlertid fått kjennskap til merkevaren din via en blogg, en bannerannonse, Facebook-annonse eller under et søk etter bestemte produkter eller tjenester.

Les også: 6 tiltak for å øke konverteringsraten din


Ulike modeller for å tilskrive verdi

Det finnes en rekke modeller og verktøy for attribusjonsmodellering og analyse. Et av disse er Google Analytics. Herunder finnes det ulike modeller, og dersom du ser på disse i sammenheng - vil du kunne få et innblikk i og hjelp til å forstå hvilke kanaler som har jobbet sammen før den endelige konverteringen skjedde. 

Her er noen av modellene som kan brukes for å tilskrive verdi til de ulike kanalene i kundereisen:

  • Siste interaksjon: Det siste kontaktpunktet får 100 prosent kreditt for salget.
  • Siste ikke-direkte klikk: Her ignoreres all direkte trafikk, og salget tilskrives 100 prosent til den siste kanalen som kunden klikket seg gjennom før konverteringen.
  • Siste Google Ads-klikk: Det siste klikket på en Google Ads-annonse får 100 prosent av kreditten.
  • Første interaksjon: Det første kontaktpunktet får 100 prosent kreditt for salget.
  • Lineær: Hvert kontaktpunkt i konverteringstrakten får den samme kreditten (25 prosent) for salget.
  • Tidsrelatert verdifall: Kontaktpunktene som ligger salget eller konverteringen nærmest i tid, får mesteparten av æren.
  • Plasseringsbasert: 40 prosent tilordnes til både den første og den siste interaksjonen, og den gjenstående prosenten fordeles jevnt på de mellomliggende interaksjonene.
  • Databasert: Algoritmiske attribusjonsanbefalinger brukes for hver av kanalene som er definert i standard kanal-grupperingen din (for eksempel betalt søk og direkte trafikk). Med databasert attribusjon tilordnes delvis kreditt til kontaktpunktene - alt etter hvilken effekt markedsføringsinnsatsen har hatt på det aktuelle resultatmålet som du har definert.


For å få mest mulig ut av markedsbudsjettet ditt, er det vesentlig å forstå hvordan markedsføringskanalene dine fungerer sammen. Dette kan gi deg tydeligere retningslinjer for smart sammensetning av mediekanaler. 

Ønsker du hjelp til å analysere dine kanalers samspill? Vi hjelper deg! Kontakt oss for en uforpliktende prat.

{{cta('81bfa7bf-3c6e-44f4-ade3-9e250e623f52')}}