Har markedsavdelingen din kultur for å være mest vitenskapelige eller skaper dere illusjoner uten å vite om markedsføringen faktisk virker? 

Har markedsavdelingen din kultur for å være mest vitenskapelige eller skaper dere illusjoner uten å vite om markedsføringen faktisk virker? 

Peter Drucker er kanskje en av de mest kjente rådgivere og forfattere innen forretningsutvikling og ledelse gjennom tidene. Han insisterte på at virksomheter bare har ett reelt formål; å skape kunder. Ved å kontinuerlig fokusere på kundeopplevelse (og ikke virksomheten) etablerte Drucker en helt ny retning for kundefokuserte selskaper som blant annet Apple har latt seg inspirere av. Et av hans mest kjente sitater er: “If You Can’t Measure It, You Can’t Improve It”.

Illusjonist vs vitenskapsmann

Innen markedsføring kan vi gjerne skille mellom «illusjonisten» og «vitenskapsmannen»:

Illusjonisten lar oss gjerne tro at noe utrolig akkurat har skjedd. Vi vet ikke helt om det faktisk har skjedd eller om du bare blir lurt til å tro det. Å skape illusjoner kan virke sjarmerende, men utfordringen med denne taktikken er at den ikke er skalerbar.

Vitenskapsmannen derimot; måler, tester og forbedrer. Han benytter gjerne ulike verktøy for å finne svarene. Vitenskapsmannen oppnår ofte skalerbare resultater. Han har en hypotese, tester og implementerer, og kan også være snar med å forkaste hypoteser som ikke holdt mål.

Har din markedsavdeling kultur for å være mest vitenskapelige eller skaper dere illusjoner uten å vite om markedsføringen faktisk virker? Å kontinuerlig måle og evaluere resultater er spesielt avgjørende innen digital markedsføring. Så, er vi flinke nok til å sette tydelige mål eller gjetter vi mest og krysser fingrene? Ved å gjøre tydelige beregninger på hva som definerer en vellykket kampanje, bør vi tallfeste fremdrift, måle underveis og justere for å oppnå ønsket resultat. Uten tydelige mål blir vi ofte værende i en fase av konstant gjetting. Har du kontroll på nøkkeltallene for bedriften din, som for eksempel:

  • Hvor mye søk gjøres det månedlig på dine tjeneste/produktområder?
  • Hvor mange nye besøkende du har hatt siste måned?
  • Hvor stor andel av disse ble til nye betalende kunder?
  • Tilslagsprosenten din salgsavdeling har?
  • Kjenner du den gjennomsnittlige levetiden for kundene dine?


Dette handler rett og slett om å forstå kundereisen til dine kunder og skape best mulig kundeopplevelse i alle ledd. Hvis du kjenner tallene dine, vil du kunne fokusere markedsføring der skoen trykkes mest og du vil kunne teste og måle resultater av det du gjør. Ikke minst vil du være i stand til å skalere når du har funnet spennende forbedringsområder.

Les også: Hva er Marketing Automation?

Vi liker også å skille mellom «hopperne» og «testerne». Mens «hopperne» bruker størsteparten av budsjettene på ett eller flere initiativ, vil «testerne» bruke litt først, teste, evaluere, forkaste eller skalere. «Hopperne» må ofte bruke mye tid på forsvare og bevise at hoppet de gjorde var verdt det. «Testerne» er gjerne mer pragmatisk med tanke på taktikken sin.

Fremtidens markedsavdeling

Markedsførere som vil lykkes fremover er dem som klarer å få til en mer målrettet tilnærming til markedsføring. Fremtidens markedsavdeling vil påvirke selve businessen og kunder på målbare måter; de vil vite at tiltakene virker, de vil ha høy ROI og kostnadseffektiv tilnærming. Det er også vesentlig å kunne måle tiltak for å skalere dem. Målbar og skalerbare tiltak vil i større grad kunne forsvare hvorfor du skal få mer midler. Til fremtidens markedsavdeling bør dere ønske dere «den vitenskapelige testeren»! 

Den «vitenskapelige testeren» vil se på antall salg som kreves for å oppfylle dine vekstmål. Vi vil vite nøyaktig hvor mange kvalifiserte potensielle kunder du trenger for å generere salget, og vi jobber for å definere hvor mye nettstedstrafikk som er nødvendig for å generere det potensielle målet.

Suksesskriterier i den moderne markedsavdelingen

  • La markedsavdelingens mål henge tydelig sammen med bedriftens mål
  • Vær fokusert – og prioriter tiltak med størst sjanse for å lykkes
  • Bygg kultur for eksperimentering (men på en vitenskapelig måte)
  • Tiltak må være målbare, så du vet hvordan de presterer
  • Gå fra fokus på rådata til innsikt - slik at beslutninger blir datadrevne

Les også: Vi er Labs.Marketing!


Ønsker du hjelp til digital markedsføring i 2020? Vi i Labs.Marketing hjelper deg gjerne! Ta kontakt for en uforpliktende prat med oss.

{{cta('81bfa7bf-3c6e-44f4-ade3-9e250e623f52')}}

Inspirasjon til artikkel:
- Crunchbase, Shanee Ben-Zur, "Build a more metrix driven Marketing department".