Hva er datadreven markedsføring, og er dette noe du strengt tatt har drevet med over flere år eller har din bedrift et stort potensiale i å benytte ulike datakilder for smartere digital markedsføring? Les mer!

Hva er datadreven markedsføring, og er dette noe du strengt tatt har drevet med over flere år eller har din bedrift et stort potensiale i å benytte ulike datakilder for smartere digital markedsføring? Les mer!

Flere selskaper bruker nok allerede data som beslutningsgrunnlag for sin markedsføring, mens andre vil ha stor fordel av å bli mer datadrevne.

I datadrevet markedsføring er det to viktige aspekter vi ønsker å utdype:

1: Hvordan kan vi analysere data for å få bedre innsikt om målgruppen vår?
2: Hvordan kan vi bruke data til å gjøre målstyringen av markedsføringen enda bedre?

Analyse for forbedret innsikt

Dataanalyse kan gi oss svært nyttig innsikt når vi skal legge opp en digital markedsføringsstrategi eller en god taktisk plan. De fleste bedrifter har ofte tilgang på flere kilder til nyttige data enn de selv tenker over. Både webanalyse med utgangspunkt i Google Analytics, erfaringstall fra e-post-utsendelser og CRM-data gir verdifull innsikt gjennom kartlegging og analyse. Har bedriften installert Google Search Console på nettsiden kan dette gi nyttig data om hva kundene søker etter når de besøker siden. Det ligger også mye verdifull innsikt i bedriftens Google Ads-konto, dersom  dere gjør betalt annonsering i Google; f.eks. hvilke søkeord som gir best ROI. Facebooks "publikumsinnsikt" kan gi verdifulle data på hvem som har engasjert seg i bedriftens innlegg. 

Les også: 3 good reasons to buy the Google Marketing Platform

All denne innsikten er viktig når smarte planer for datadreven markedsføring skal legges. Denne innsikten kan f.eks. si noe om:

 • Hvilke kanaler får vi trafikk fra i dag og hvor er det største potensialet?
 • Brukes ulike enheter (mobil vs desktop) på ulik måte i kundereisen?
 • Hvilke søkeord benyttes oppunder et kjøp eller hendelse på nettsiden vår?
 • Hvordan ser demografien ut på dem som engasjerer seg i sosiale medier?
 • Hvilke ukedager og tid på døgnet gir best åpnegrad på e-post-utsendelse?
 • Kan vi  se hvorvidt annonsering med banner eller sosiale medier har påvirket kjøp fra vår annonsering i søk? (såkalt attribusjonsmodellering). 

Dette er bare et lite utvalg av viktige funn og innsikt som kan ha betydning for hvilken markedsføringsstrategi vi legger opp til. Det er viktig å gjøre løpende analyse av data fra våre markedsføringskampanjer. Slik kan vi jobbe strukturert med kontinuerlig forbedring og etter hvert oppnå store konkurransefordeler i forhold til våre konkurrenter.

Datadreven målgruppestyring

Gjennom datadreven markedsføring ønsker vi å gjøre smarte valg som følge av vår dataanalyse. I tillegg ønsker vi å bruke data til å forbedre målgruppestyringen når vi annonserer. Vi ønsker å treffe våre potensielle kunder på smartest mulig måte og på best mulig tidspunkt.

Nesten alle aktører som tilbyr digital markedsføring i dag, tilbyr ulike former for datadreven målgruppestyring. Både annonsering i Facebook, Linkedin, SnapChat, YouTube, banner-annonsering/programmatic, Google og Bing  tilbyr ulike måter å berike målstyringen på gjennom bruk av egne data. Eksempler på dette er: demografi, interesser, titler, intensjonsmålgrupper (f.eks. i kjøpsmodus for bil), livssituasjon, utdanning eller bransje du jobber i.

Når vi begynner å kombinere data fra mediene selv med egne data, begynner dette å bli ekstra virkningsfullt. Eksempler på egne data er: følgere på sosiale medier, har lastet ned din app, har besøkt nettsidene dine, skal på et arrangement, har foretatt en handling sist X døgn (retargeting), segmenter av CRM-databasen din eller alle som har lest et visst tema gjennom nyhetsbrevene dine. I tillegg lar mange medier deg lage såkalte tvillingpublikum (look-alikes) av dine egne data. Basert på maskinlæring får du servert en ny målgruppe som ligner på dem som har foretatt en viss handling eller ligner på en bestemt kundegruppe. Dette viser seg å være en svært virkningsfull form for datadreven markedsføring, men krever så klart at du har et ryddig forhold til GDPR.

Les også: Hvorfor bør du bruke konverteringsoptimalisering på Facebook?

Hvorfor datadreven markedsføring?

Hele meningen med datadreven markedsføring er å effektivisere markedsføringen din gjennom en bedre forståelse for kundereisen og forbedring av treffsikkerheten. En mer datadreven markedsføring vil gi din bedrift:

 • bedre kontroll på annonsering på tvers av kanaler
 • en bedre kundeopplevelse da du evner å være mer relevant
 • mulighet til mer tilpassede, personlige budskap
 • mer effektive og lønnsomme mediekjøp
 • hjelp til å treffe de rette målgruppene - ikke alle de andre


Konklusjonen er at datadreven markedsføring har eksistert i mange år,  og sånn sett kan betraktes som "keiserens nye klær".  Men mulighetene øker i et enormt tempo, og det blir dermed viktigere å beherske dette fagfeltet i 2021! 

Ønsker du hjelp til dataanalyse eller en vurdering av din bedrifts mulighet til datadreven markedsføring? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat med oss!

{{cta('81bfa7bf-3c6e-44f4-ade3-9e250e623f52')}}