Høsten er tiden for budsjettering! Ønsker du å utnytte Facebook som markedføringkanal på nye måter, bør du ha et riktig budsjett som samsvarer med dine mål. Men hva er så et riktig budsjett? Her kommer våre beste tips for å estimere Facebook-budsjettene dine for 2017.

Høsten er tiden for budsjettering! Ønsker du å utnytte Facebook som markedføringkanal på nye måter, bør du ha et riktig budsjett som samsvarer med dine mål. Men hva er så et riktig budsjett? Her kommer våre beste tips for å estimere Facebook-budsjettene dine for 2017.

Når kunder spør oss om det er dyrt å annonsere på Facebook, så er svaret: “det er langt billigere enn tradisjonelle medier.” Facebook gir nemlig mulighet til å treffe langt mer målrettet enn tradisjonelle medier. Vi har og mulighet til å enkelt eksperimentere med ulike budskap til ulike målgrupper på egenhånd.
 
Våre kunders budsjetter kan variere fra 1.000,- til 40.000,- for én ad-hoc annonserunde avhengig av hvor stor målgruppen er. Når spørsmålet om “effekt” dukker opp viser vi til klikkrater, kostnad per klikk og antall personer som har sett annonsen. Vi sammenligner med tidligere kampanjer, ser hva som har fungert best, A/B-tester osv. Men hvis vi virkelig skal begynne å snakke om “effekt” for virksomheten din, ønsker vi å jobbe langt mer strategisk, med både innhold, sporing, formater og budskap.
 

Topp tre tips for maksimal effekt av dine Facebook-budsjetter

  • Målgruppeanalyse
  • Publiseringsplan
  • Løpende evaluering av innhold og målgrupper

 Tips 1: Målgruppeanalyse

For å estimere målgrupper bruker vi regneark i Excel og Facebook sitt eget grensesnitt for å anslå størrelsene på målgruppene. Facebook forteller oss hvor mange vi finner i en bestemt målgruppe, og vi regner ut hvor mye vi ideelt sett burde bruke per post for å oppnå ideell rekkevidde i hver enkelt målgruppe.
 
Du velger selv budsjettet, men om det er for høyt kan du risikere at frekvensen blir for høy og at du får altfor mange annonsevisninger til den samme målgruppen. Dersom du velger et for lavt budsjett vil du nå en mindre andel av målgruppen.
 
La oss forestille oss du selger designmøbler der din hovedmålgruppe er kvinner og menn mellom 25-45 år. Da kan du gjerne spisse målgruppen litt, og legger på flere kriterier for å finne kvinner og menn 25 - 45 år som er interessert i interiør og design.
 
Skulle vi tatt analysen hakket lenger ned i salgstrakten, kunne vi sett på salgstall, tidligere resultater på Facebook og vurdert om det kunne vært hensiktsmessig å vekte annonsen mer til den kvinnelige målgruppen eller mer til den mannlige.
 
Nå har du fire linjer i arket ditt:
 
  • Hovedmålgruppen, kvinner og menn mellom 25-45 år.
  • Interiørinteresserte mellom 25-45 år.
  • Kvinner mellom 25 - 45 år.
  • Menn mellom 25 - 45 år.
Har du e-postadresser i CRM-systemet ditt og har godkjenning til å bruke dem, kan vi nå disse for en svært rimelig penge. Disse e-postadressene matches med e-postadressene i folks Facebook-pålogg (vi får vanligvis ca. 50% treff).
 
Vi legger også inn målgrupper som følgere på Facebook-sidene dine, samt besøkende på nettstedet ditt. Disse er de varmeste potensielle kundene dine; folk som har vist interesse for virksomheten din.
Noen ganger har vi behov for å nå bredt ut og ha fokus på merkevarebygging. Andre ganger ønsker vi å snakke til dem som ligger nærmere en beslutning om å kjøpe varen din.
 
Selger du løpesko for spesielt interesserte, med eneste butikk i Bergen Sentrum blir det naturligvis et langt lavere totalbudsjett enn om du er en nasjonal aktør som selger elektronikk fra A til Å!
 

Facebook passer for alle bedriftsstørrelser, fra liten eller medium, til stor bedrift.

 
Slik pleier vi å estimere
La oss si at du finner 15 000 personer i en bestemt målgruppe. Du ønsker en frekvens på 1,5 for annonsen din, som varer i 2-3 dager. Du har en gjennomsnittlig visningspris per tusende annonsevisning (CPM) på 90 kroner.
 
Da blir formelen: Målgruppe x frekvens x CPM/1000
Eksempelet blir da: 15000 x 1,5 x 90/1000 = 2025 kroner for ideell rekkevidde for denne annonsen. Dersom du nå har mange linjer nedover i Excel-arket ditt, kan du finne ut hvor mange ganger det koster å nå alle én gang.
 
Ved å se på målgruppenes størrelse kan vi estimere riktig budsjett.
 

Nå begynner du kanskje å se fordelene med målgruppeanalysen?

 
Ved hjelp av en nøye planlagt publiseringsplan kan du nå estimere ditt ideelle Facebook-budsjett! Når du skal estimere for et kvartal eller hele året, trenger du å vite hvor mange ganger du ønsker å nå dem - og her kommer publiseringsplanen inn.
 

Tips 2: Publiseringsplanen

Nå har vi funnet et par enkle målgrupper til interiørkjeden vår. Vi vet hva det koster å nå dem, og deretter må vi finne ut hvor mange ganger vi ønsker å nå dem.
 
Dersom du ikke har spikret 2017 enda, kan det være en god idé å ta utgangspunkt i markedsaktivitetene for 2016 og starte derfra. Om du setter opp et eget Excel-regneark med publiseringsplanen din, har du nå en fin tidslinje i kolonnene bortover, mens hver annonseringsaktivitet har en linje nedover.
 
Legg gjerne opp til en kombinasjon hvor du veksler mellom brede og smale målgrupper. Du kan gjerne snakke oftere til følgere og kundeklubb, enn til den bredeste og dyreste målgruppen. Pass på at du har annonseaktiviteter som dekker årshjulet på det som ellers skjer av aktiviteter. Har du husket alle sesongbetonte aktiviteter? Du har nå en fin visuell oversikt over Facebook annonseringen din.
 

Tips 3: Evaluere innhold og målgrupper

Nå har du planlagt annonseaktivitetene og sikret deg god rekkevidde i målgruppen ved å estimere riktige budsjetter. Hva nå?
 
Én av fordelene med Performance Marketing, eller resultatbasert markedsføring er at du har mulighet til å evaluere resultatene fortløpende. Dersom du ser at kvinner responderer bedre enn menn, eller motsatt - har du mulighet til å justere på målgruppene og allokere budsjettet ditt der du får best resultater.
 
Det er og nyttig å eksperimentere med ulikt budskap til ulike målgrupper og teste ut forskjellene.
Dersom du har muligheter til å spore salg via nettsted, kan vi se på konverteringer/salg og arbeide videre derfra. Men dersom du har direktesalg i butikk, eller ikke har mulighet til å spore resultatene elektronisk, må vi evaluere på en annen måte. For eksempel hvis kundene må ta kontakt via telefon, eller du selger produkter som har lang beslutningstid. Da kan vi se på klikkrater, rekkevidde og engasjement for å evaluere.
 
Alle klarer å legge penger på en Facebook-post slik at det blir en annonse, men å skape resultater gjennom annonsering på Facebook krever altså litt bedre planlegging og grundig arbeid. Når vi arbeider med Performance Marketing lærer vi mye nytt. Vi prøver, vi feiler og vi lærer! Gjennom nøye planlegging, god jobbing med målgrupper, eksperimentering med ulike budskap og måling skaper vi resultater over tid.
 
 

God budsjetthøst - og lykke til!