Flere av kundene og bedriftene vi er i kontakt med om dagen er usikre på hvordan de skal agere med tanke på kraft og investering i digitalisering, tjenesteutvikling og markedsføring. Mange har brukt foregående uke på å vurdere situasjonen, men er fortsatt svært usikre. Vi deler noen betraktninger!

Flere av kundene og bedriftene vi er i kontakt med om dagen er usikre på hvordan de skal agere med tanke på kraft og investering i digitalisering, tjenesteutvikling og markedsføring. Mange har brukt foregående uke på å vurdere situasjonen, men er fortsatt svært usikre. Vi deler noen betraktninger!

Konsekvensene av korona for Labs sine kunder har et stort spenn; noen bedrifter er akutt rammet av kundesvikt og stenger hele eller deler av sin virksomhet. Vi har også de kundene som er usikre på hvordan "nedstengingen av Norge" vil slå ut på sikt og vurderer nå sin videre investeringer i prosjekter og digital markedsføring. Noen legger ting på is, mens andre velger å benytte denne perioden nettopp til å lage langsiktige strategier og gjennomføre prosjekter som ellers ikke ville blitt prioritert. Til slutt har vi de bedriftene som faktisk har behov for økt hjelp; som for eksempel ønsker å rigge seg smart opp mot digitalt salg eller digital samhandling (eksempelvis nettbutikker).

Tips til kommunikasjon og markedsføring

Mange som jobber med kommunikasjon og markedsføring har de siste dagene lurt på både hvordan de skal kommunisere om dagen og hvor stort trykk de bør ha på betalt annonsering. Vi har den siste uken stoppet en del kampanjer for kunder som hadde budskap som ikke helt passet mellom krise-overskrifter i nettavisene. Vi anbefaler alle i sin kommunikasjon å vise varme, omtanke og samfunnsansvar der det passer. 

For bedrifter som har anledning; anbefaler vi på det varmeste å holde oppe trykket på merkevarebyggende kommunikasjon og markedsføring. Dersom du overfor dine kunder klarer å være nyttig og relevant i disse dager, vil dette ha en langsiktig positiv effekt for bedriften din. Heldigvis vet vi at denne fortvilte situasjonen vil gå over, men vi vet ikke hvor lenge den vil vare. Når vi samtidig vet at merkevarebygging tar tid, og mange varer og tjenester har lange beslutningsprosesser, vil det kunne få et "dobbelt" uheldig utslag på sikt om du stopper opp dette arbeidet. Selskaper med god online tilstedeværelse vil kunne opprettholde sitt forhold til kundene (og potensielle kunder) i disse dager. God digital kundeservice vil derfor være en viktig faktor i tiden framover.

Digitalisering av kundereisen får en økt betydning fremover

Hvilke varige endringer kan vi regne med å se etter denne krisen vi er inne i? Vi tror at de selskapene som klarer å digitalisere sine salgs-, bestillings- og kjøpsprosesser; vil bli morgendagens vinnere. Dersom du over tid har hatt en svak digital tilstedeværelse er kanskje tiden inne for å ta grep? Kanskje er dette tiden å få fart på prosjektet som skulle vurdere for eksempel CRM-systemet, salgsstøttesystemet, eCommerce-strategi, dine nettsider eller tiltak for å øke digital synlighet? Dette vil være en svært utfordrende catch-22 for mange bedrifter i tiden fremover, da nettopp investeringskraften kan være redusert. Her vil ulike bransjer og bedrifter være svært forskjellig stilt. Har du anledning til å tenke digital transformasjon i tiden fremover? Da bør du!

Og mens vi skal gjøre viktige, langsiktige vurderinger på vegne av vår arbeidsgiver, sitter vi på hjemmekontor med barnehagebarn som vil ha oppmerksomhet og mulige bekymringer rundt egen økonomi og helse.

Vi sier som mange gjør om dagen: "Hold hodet kaldt og hjertet varmt", og ta vare på hverandre!

 

{{cta('81bfa7bf-3c6e-44f4-ade3-9e250e623f52')}}