I en tid hvor bedrifter er opptatt av digitalisering og effektivisering av ulike deler av driften, reises også spørsmålet: finnes der smarte måter å automatisere min markedsføring på? Her forteller vi om noen av mulighetene Marketing Automation gir.

I en tid hvor bedrifter er opptatt av digitalisering og effektivisering av ulike deler av driften, reises også spørsmålet: finnes der smarte måter å automatisere min markedsføring på? Her forteller vi om noen av mulighetene Marketing Automation gir.

Hva er Marketing Automation?

Når vi snakker om Marketing Automation mener vi ofte automatisk utsending av informasjon til mottaker, basert på visse kriterier. Disse kriteriene kan være hendelser som:

  • fylt ut et skjema på nettsiden
  • kjøpt eller bestilt et visst produkt
  • besøkt visse deler av nettsiden din
  • lastet ned et dokument

Det kan også være hendelser som ikke har inntruffet, som for eksempel «har ikke åpnet mailen om prisendringer» eller «forlot handlekurv uten å kjøpe». Kriterier kan gjerne kombineres med data om deg som kunde i CRM-systemet: «kunden har bursdag» eller andre kriterier på ditt kundekort (du har tittel «salgssjef», «jobber innen havbruk» eller har oppgitt «interessert i kultur»). Marketing Automation brukes i forbrukermarkedet så vel som innen business-to-business.

Hvilken verdi gir Marketing Automation?

Kundereisen innen de aller fleste bransjer er blitt langt mer digitalisert de siste årene; du finner fram til informasjon på nettet, undersøker og sammenligner. Vi ønsker å kunne «fange» potensielle kunder tidlig i denne kundereisen gjennom nyttig og relevant innhold på din nettside. Herfra har vi muligheter til å gi dem påfyll, knytte dem tettere til oss mens vi «fører» dem nærmere en beslutning (gitt at de for eksempel legger igjen e-postadresse). Slik virker Marketing Automation ikke bare som automatisering av markedsføring, men også for deler av salgsprosessen.

Marketing Automation | Kalibrert

Marketing Automation gir fantastisk gode muligheter for utsendelse av relevant informasjon til dynamiske målgrupper. Du kan altså være svært presis med timing og tilpasse budskapet slik at det virker skreddersydd. Gjennom Marketing Automation kan du segmentere et stort antall målgrupper som trenger ulikt budskap fra deg som bedrift. Dette kan du gjøre på en svært effektiv måte gjennom disse metodene; måter som ville vært svært tidkrevende eller umulig å gjøre manuelt. Marketing Automation er altså en svært effektiv måte å nyttegjøre seg data som er tilgjengelig, og gjennomføre spisset, tilsynelatende skreddersydd og automatisert markedsføring.

Hva skal til for å sette i gang med Marketing Automation?

Det er helt nødvendig med et system som gjør at du enkelt kan sette opp regler for automatisering og utsendelse. HubSpot er et eksempel på et slikt system, som knytter CRM (Customer Relationship Management) , markedsføring og salg sammen på en meget effektiv måte. Les mer om HubSpot her

Når du legger en plan for Marketing Automation må du tenke på følgende:

  • målsetting for kampanjen din
  • identifiser målgruppen du vil kommunisere med
  • forstå de ulike fasene i kjøpsprosessen.
  • lag «opplærende» innhold for hver fase
  • sett opp en kampanje basert på "workflows"
  • test og juster kampanjene dine


Hva kan Marketing Automation gi din bedrift?

En undersøkelse fra Forrester viser at B2B-markedsførere som implementerer Marketing Automation kan forvente å øke sin salgspipeline med 10 prosent. Automatisering av markedsføring kan være et fantastisk verktøy for å hjelpe deg å pleie potensielle kunder samtidig som du bearbeider dem i andre kanaler. Men husk at Marketing Automation bør henge sammen med din strategi for Inbound Marketing. Sørg for å stille de riktige spørsmålene for å sjekke av om automatisering er en god idé for din bedrift!

Vil du vite mer om Marketing Automation eller ønsker å komme i gang? Vi hjelper deg gjerne! Ta kontakt for en uforpliktende prat.

{{cta('81bfa7bf-3c6e-44f4-ade3-9e250e623f52')}}