Det å sette realistiske og oppnåelige mål er avgjørende, da målene som settes  fungerer som ryggraden i markedsføringen din. Her er oppskriften for SMART målsetting!

Det å sette realistiske og oppnåelige mål er avgjørende, da målene som settes  fungerer som ryggraden i markedsføringen din. Her er oppskriften for SMART målsetting!

Vi markedsførere kjenner viktigheten av SMART (spesifikke, målbare, attraktive, relevante og tidsbestemt) målsetting, men hvordan implementerer du dette akronymet i praksis?

Vurder din nåværende posisjon
For å vite hvor du skal, må du vite hvor du kommer fra. Ta en titt på hvilke markedsføringsaktiviteter du bruker mest tid på, og vurder om de har gitt deg de resultatene du ønsker.

Spør deg selv:
- Hva er nettsidens nåværende trafikkilder? organisk, søk, sosiale medier, henvisning, etc.)
- Hvor mange innkommende leads har jeg i dag per måned?
- Hvor stor andel av leadsene klarer vi å lukke til et salg?

Å vite hvor du står i dag blir ditt nullpunkt og er viktig for å beslutte gode mål.

1) Sett SPESIFIKKE mål

Spesifikt betyr at målet er konkret, detaljert og klart definert. Jo mer spesifikt målet ditt er, jo lettere vil det være å nå det. Det kan ta tid å formulere målet slik at det blir spesifikt nok, men det er vel anvendt tid! S’en gir deg retning og øker sannsynligheten for suksess. Et spesifikt mål vil motivere deg og organisasjonen bedre, og gi dere en grunn til å feire når du når dem!

Ikke bare bør du definere hvilke resultater som medfører suksess, men også gi en oversikt over hvilken viktige personer som bør være involvert og har ansvar for å oppnå målene. For å hjelpe deg med å gjøre målene spesifikke, må du svare på noen viktige spørsmål:

  • Hvem: Hvem har ansvar for å nå målet?
  • Hva: Hva skal gjøres for å oppnå målet?
  • Hvor: I hvilket område av virksomheten skal oppgaven/måloppnåelsen finne sted?
  • Når: Hvor lenge/når skal oppgaven gjennomføres?
  • Hvilke: Hvilke ressurser skal du bruke for å få oppgavene gjennomført?
  • Hvorfor: Hva vil du oppnå med å nå dette målet?


2) MÅLBARHET er avgjørende

Målbart betyr at du lett kan se om du har nådd målet ditt eller ikke. Nyttige spørsmål kan være: Hvor mye/hvor mange/hvor ofte? Hva kjennetegner deg/situasjonen når målet er nådd? Å vite nøyaktig hva som kjennetegner måloppnåelsen er viktig for å kunne visualisere nettopp dette. Føl pulsen på fremdriften ved å måle effektiviteten av markedsføringsarbeidet og bruk milepæler underveis. Hvis du ikke oppnår resultater som forventet, foreta justeringer og finjuster taktikken din.

Du lurer kanskje på hvilken beregninger som er mest nyttige for å måle effektiviteten til din digitale markedsføring? Dette kan være ulike kvantitative beregninger for nettstedet, f.eks. sidevisninger, tid brukt på nettstedet og innkommende leads. For å være i stand til å se effekten av markedsføringen din, må kvantitative data måles og analyseres på en konsistent måte.

3) Målene skal være ATTRAKTIVE

Attraktivt betyr at dette er noe du personlig virkelig ønsker. Hvis du ikke virkelig ønsker eller gleder deg til å nå målet, blir det vanskelig å nå. Hvordan setter du mål som er utfordrende, men oppnåelige og attraktive? Ikke bli motløs om du mislykkes med et mål som var urealistisk fra starten av.

Det er viktig at du setter forventninger på et nivå som vil drive virksomheten din til neste nivå. Nøkkelen er å forstå dine analyser og data før du angir målet ditt. Da er det mer sannsynlig at du treffer og får satt oppnåelige og attraktive mål.

4) Sett RELEVANTE mål for din bedrift

Målene du oppretter må samsvare med målet til bedriften din; de må være relevante for bedriftens strategi. Målet skal også være realistisk. Det betyr at du har mulighet til å nå målet, både når det kommer til evner, tid, penger, utstyr osv. Relevansen av et mål er også knyttet til det "tidsbestemte" aspektet i et SMART-mål. Er det riktig tidspunkt å gjennomføre dette målet? Det må være aktuelt for bedriftens nåværende posisjon. Hvis Q4 vanligvis den viktigste kvartalet med tanke på salg, vil det ikke være aktuelt å lage et lavere salgsmål for den perioden. Å ha de høyeste salgsmålene for fjerde kvartal, fordi du da tradisjonelt har størst potensiale, ville være å sette et mål som er relevant for bedriften din.

5) Mål bør være TIDSBESTEMTE

Tidsbestemt betyr at målet må ha en tidsramme. Rammene gjør målet målbart, og fører til mer fokus, riktige prioriteringer og handling. Å sette en tidsramme for når markedsaktiviteter skal starte og slutte, er kritisk for suksess. Et tidsbestemt mål presser deg til å forplikte deg mer. Daglige problemer oppstår i et selskap; det er uunngåelig. Mens disse må adresseres i tide, tvinger et tidsbestemt mål en virksomhet for ikke å miste fokus. Finn riktig tidsramme ved å kikke på tidligere beregninger. Skap utfordrende, men oppnåelige mål for et valgt tidsrom.

Som markedsfører vil du lettere oppnå suksess i virksomheten din ved hjelp av SMART målsetting. Mangel på en overordnet strategi er ofte en av de største fallgruvene en bedrift kan ha. SMART målsetting vil tvinge dere til å svare på spørsmålene dere trenger for å skape en vellykket strategi. Å bestemme målene dine er det første skrittet til å innfri bedriftenes målsettinger og oppnå suksess!

Trenger du hjelp med å sette dine SMART-mål? Vi hjelper deg!

{{cta('81bfa7bf-3c6e-44f4-ade3-9e250e623f52')}}