Daglig leder i Ting AS – og Kalibrert sitt nye styremedlem – Odd Gurvin, mener at selskaper bør bruke digitale byråer til å skaffe kundeinnsikt og å skape et solid verdibudskap som kan brukes til digital historiefortelling.

Daglig leder i Ting AS – og Kalibrert sitt nye styremedlem – Odd Gurvin, mener at selskaper bør bruke digitale byråer til å skaffe kundeinnsikt og å skape et solid verdibudskap som kan brukes til digital historiefortelling.

Med 18 års erfaring fra byråverden i Bergen – som daglig leder, eier, senior rådgiver og salgsdirektør – trer Gurvin ut av byrålivet med en solid kunnskap og kompetanse.

Hva er dine beste råd når det kommer til merkevarebygging og innovasjon i en verden som stadig forandrer seg?

– Når det gjelder innovasjon handler det om å bryte ut av en etablert adferd og tilføre nye troverdige og verdiøkende dimensjoner til det du holder på med.

– Gjør du det du alltid har gjort, får du det du alltid har fått. Derfor handler det ofte om å få inn andre impulser, enten det er ved nyansettelser, noe du hører på foredrag, en fagartikkel du leser og drar med elementer av inn i driften som medfører økt innovasjon og produktutvikling, sier Gurvin. 

Odd Gurvin - Styremeldem Kalibrert

Han forklarer at antakelser enten kan drepe mange virksomheter, eller får de til å prestere mye dårligere. 

– Du må ha kvalitativ kundeinnsikt. Hele tiden handler det om å prøve og treffe kundens behov, og om å løse deres frustrasjoner og dekke deres behov. Kundeinnsikt er ekstremt viktig, sier han.

Det neste punktet Gurvin trekker frem er historiefortelling.

– Du må ha et verdibudskap som treffer kunden. Det kan du ikke gjette deg til, så du må forstå kunden og de behovene de har.

– Et eksempel er Rema 1000. De har hatt stor markedsvekst med at de har gitt et verdibudskap til kunden, som er ’bare lave priser’.

– Budskapet har truffet kundegruppen og de har vokst på denne posisjoneringen i mange år. Verdibudskapet har vært fundamentet i måten de har bygget opp kulturen, konseptet og kommunikasjonen på.

– Men så begynner de å rote det til med Æ, en app og bestevenn-strategi. Og de stuper fordi forbrukeren skjønner ikke lenger hva de forsøker å være. De treffer ikke på det forbrukerne er opptatt av, som er pris. Så du må kjenne kunden, og ha historien som underbygger verdibudskapet på plass.

Det siste er effektivisering, som omhandler metodikk og struktur.

– Metodikk er strukturkapital. Det er penger å tjene ved å gjøre ting på en viss måte. Hvis du gjør det fordi det funker, og er veldig trent på å gjøre akkurat det, da klarer du å være effektiv og skape resultater.

In-house vs byrå?

Han forklarer at kunnskap er det viktigste verktøyet man trenger for å lykkes i dagens digitale verden. I fremtiden vil økt kunnskap og samarbeid på tvers av avdelinger, fagområder og selskaper være nødvendig for å lykkes.

– Endringene skjer så utrolig fort at det er få virksomheter som har mulighet, evner og ressurser til å sette seg inn i alle endringene, sier han.

– Så du er nesten nødt til å bruke eksterne byråer for å ligge i front i den verden vi lever i nå. Da kan du som sluttkunde utnytte denne fagkompetansen til ditt beste. For å få kostnadseffektivitet må du ha en struktur og metodikk som gjør at du kan kapitalisere på denne kunnskapen.

Videre påpeker Odd at om man sitter in-house er det vanskelig å ha kompetanse på alle områder.

– Du må ha et team som har kompetansen på topp. Om jeg jobber in-house hos en merkevare, så blir jeg fort isolert. Jeg får ikke impulsene eller dra nytte av erfaringen og lærdommen til min sidekollega som er en viktig og uformell lavterskel arena for læring og kunnskapsdeling. Jeg må konstant være ute og lete etter ny innsikt, og så må jeg tilegne meg den helt alene.

– Første år vil du nok spare penger på å ha kompetansen in-house, men etter hvert vil gapet bli større og større, og du vil henge bakpå og miste konkurransekraft.

– Når det kommer en ny endring hos Facebook eller Google, så må de tas inn i modellen, og det krever at de som gjør det er sertifisert på Google verktøy, og at de har et tett samarbeid med Facebook, Google og plattformene de benytter som kanaler. 

Hva var din motivasjon for å gå inn i styret i Kalibrert?

– Det vekket gründeren i meg. Det gir meg energi å jobbe med flinke folk, sier han.

– Jeg har vært med på å bygge opp virksomheter og å snu de, og vært veldig aktiv på kundesiden med deres særegne utfordringer. Så det Kalibrert holder på med, at du kan kjøpe deg de resultatene du ønsker, det er veldig spennende – og ikke minst nyttig lærdom for meg i min nåværende jobb.

Han forklarer at det ligger i verdens enkleste formel for merkevarebygging – hva får jeg og hvordan får jeg det.

– Du får kjøpt digital merkevarebygging uansett hvor du går i byråverden. Hvordan du får det, er differensiatoren. Kalibrert jobber opp metodikker og strukturer som skal styrke kundeopplevelsen. Det er det som kommer til å differensiere dem fra andre, og det er her jeg har lyst til å bidra, sier han.

En smart og klok type

Daglig leder i Kalibrert, Lise Jæger, er svært fornøyd og stolt over denne styrerekrutteringen.

– Kalibrert står overfor spennende problemstillinger som blant annet handler om vekst, posisjonering, salgsstrategi og egen markedsføring, sier hun. Da er det svært verdifullt å få med en på laget som har så mange års erfaring fra det å drive et byrå.

– Odd er en smart og klok type og er lyttende til hvem Kalibrert er og hva vi ønsker for selskapet. Han kommer til bordet med verdifull innsikt, gode innspill og lure temaer til diskusjon.

Skrevet av Line Elise Svanevik