Strategi og organisasjon

Lansering av trådløst bredbånd over mobilnettet

Telia Norge mener mobilteknologi kan gjøre - og gjør - fantastiske ting. Deres mål er å være en digital tilrettelegger, og i det står mobilteknologi helt sentralt. Sammen med sine partnere ønsker Telia Norge å utveksle kunnskap og teknologi for å skape innovasjon, entreprenørskap og bærekraftig vekst.Telia logo

Utfordringen

Med utfasing av kobbernettet, er det mange nordmenn som trenger nytt internett de neste årene. Telia har en offensiv satsning på utrulling av nasjonalt 5G nettverk mot 2023 parallelt med at 4G nettet oppgraderes. Slik ble det mulig å tilby privatkunder fast trådløst bredbånd over mobilnettet.

Telia besluttet å lansere Trådløst Bredbånd, et stabilt bredbånd i hjemmet levert over Telias 4G-nett. På denne måten kan kunder som bor utenfor Telias fastnett få et moderne hjemmenett uten å grave inn til boligen.


illustrasjon av funskjonen til bredbåndboksen

Strategi - åpent og fritt tilgjengelig

Telia Norge etablerte et prosjekt for implementering av Trådløst Bredbånd. Labs Consulting fikk oppdraget med å lede arbeidsstrømmen for leveranse og logistikk. Hovedoppgaven til denne arbeidsstrømmen var å designe og implementere levedyktige og skalerbare leveranseprosesser for å sikre kort leveringstid til kunde og høy leveransepresisjon. Arbeidet bestod i hovedsak av følgende leveranser:

  • Design og dokumentasjon av leveranseprosesser
  • Design av leveranse- og støtteprosesser (e.g. retur av CPE og terminering), herunder sikre tydelige grensesnitt mot salg og drift
  • Implementering av leveranseprosesser
  • Utarbeidelse av kravspesifikasjon til IT og oppfølging av utvikling for å sikre forretningskrav
  • Forankring av prosesser i organisasjonen og opplæring av leveranseressurser
  • Inngå avtale med ekstern entreprenør for kundeinstallasjon (request for quotation, RFQ)
  • Publisere RFQ, evaluere tilbydere og inngå avtale med ekstern entreprenør
  • Formulere teknisk spesifikasjon for installasjon, dokumentasjonskrav for installasjon og opplæring av installasjonsressurser hos ekstern entreprenør
  • Strategi for logistikk
  • Behovsprognose og bestilling av teknisk utstyr for installasjon, samt plan for lagring av utstyr i varehus

Labs Consulting ledet et internt team i Telia for å sikre leveransene, og arbeidet skjedde hele veien i tett samarbeid med nøkkelmedarbeidere i Telia Norge. Alle relevante avdelinger og medarbeidere ble involvert gjennom workshops og møter.

Ettersom hastighet til markedet var en særlig viktig komponent i lanseringen av Trådløst Bredbånd designet vi to leveranseprosesser: Én leveranseprosess med rask implementering som muliggjorde leveranse til kunde på lanseringstidspunktet, samt en mer skalerbar leveranseprosess for å sikre leveranse i stor skala. Denne ble implementert i takt med utrullingen.


Trådløst Bredbånd ble som planlagt lansert første kvartal 2020. Produktet representerer en ny inntektsstrøm for Telia Norge, med et betydelig potensial for økte markedsandeler, og derav styrket konkurransekraft. Trådløst Bredbånd vil snart også leveres med 5G-teknologi som vil gi kundene en enda bedre bredbåndsopplevelse og høyere hastigheter. I tillegg jobber Telia Norge med å kunne levere TV gjennom det nye bredbåndsproduktet. Lanseringen av Trådløst Bredbånd representerer dermed starten på en potensielt lang rekke produkter basert på mobilteknologi, som vil skape verdi for Telia Norges kunder på en helt ny måte.


Direktør for privatmarkedet i Telia Norge, Pål Rune Kaalen, sier følgende om lanseringen:


«Tilbakemeldingene fra våre første kunder har vært veldig positive, og vi har stor tro på produktet. Med utfasingen av kobbernettet er det mange nordmenn som vil trenge nytt internett de neste årene, og da er trådløst bredbånd fra Telia et glimrende alternativ. (…) Oppgraderingen av 4G og utrullingen av 5G vil gjøre dette til et veldig attraktivt bredbåndsprodukt.»

Vi leverte

Strategi og prosjektledelse