Digital markedsføring
Teknologi og utvikling
UX og tjenestedesign

Labs hjelper barn i hele verden å lære på sitt eget språk

Visste du at 617 millioner barn og unge verden over ikke kan lese? Dette til tross for at flesteparten av dem har gått på skole i flere år. En av årsakene til dette, er at mange av dem ikke har tilgang til læringsressurser og bøker av høy kvalitet på et språk de forstår. Norad ville gjøre noe med det, og Labs fikk være med på laget. Sammen hjelper vi barn i hele verden å lære på sitt eget språk.

Utfordringen

FNs bærekraftsmål nummer 4 lyder som følger: å sikre en inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle. Er det i det hele tatt mulig å nå dette målet? Norad var en av mange organisasjoner som tok utfordringen på alvor, og lanserte Det globale Digitale Bibliotek med hele 3000 bøker på over 70 språk den 28 april 2018! Hvordan gikk dette til?

Strategi - åpent og fritt tilgjengelig

Det globale digitale biblioteket er et samarbeidsprosjekt med verdensomspennende aktører som Unesco, Unicef, World Bank, The Global Book Alliance, Creative Commons og Norad for å nevne noen. Biblioteket inneholder læringsressurser og bøker for barn og unge av høy kvalitet på språk som det finnes lite eller ingen litteratur på. I tillegg utvikles interaktiviteter og spill, slik at barn får være aktive. Prosjektet gir dermed flere barn og unge tilgang til bøker på et språk de bruker og forstår. Innholdet er åpent og fritt tilgjengelig (CC-lisensiert), og kan brukes av alle, for eksempel skoler, lærere, foresatte og forlag. Bøkene er tilgjengelige både på mobil og nettbrett, og de kan dessuten skrives ut.


Den store dugnaden

Prosjektet samarbeider altså med partnere for å oversette så mange bøker som mulig til forskjellige språk. I dag kan GDL-bøkene oversettes til så mange som 420 språk! Oversettelseskampanjen, Translate a Story, startet 23.4, på International Book Day, og varer til 8.9, på World Literacy Day. Prosjektet inneholder videre en digital lekegrind der nye ideer og konsept kan testes ut i samarbeid med brukere og partnere. GDL er en stor, global dugnad som pågår kontinuerlig.

Labs bidrar på flere viktige områder. Utviklere fra Labs, med støtte fra freelancer Robert Fohlin, jobber med å tilpasse H5P og Wordpress, og utvikler gode løsninger for nedlasting og deling av ressurser. De arbeider også med å utvikle ulike innganger til lesing i biblioteket, der barn kan teste egen leseforståelse. Etter testen vil barna ledes til bøker på et nivå som passer for dem. Innholdet i inngangene, kombinasjonen bok og spill, Read & Play, og interaktive bøker, utvikles i samarbeid med noen av verdens fremste utviklere, pedagoger og forskere i Curious Learning ved MIT. 

UX-designere lager flyt og visning av bøkene, og har bidratt med over 100 illustrasjoner brukt på nettsiden, landingssider og i some-kampanjer! Målgruppen befinner seg langt unna Norge geografisk og i mange tilfeller også kulturelt, og det å være tett på i form av samtaler, intervjuer, observasjon og brukertester har gitt verdifull innsikt i utviklingsprosessen. Websiden og leseflyten er derfor blitt kontinuerlig brukertestet av barn og unge i Afrika og Asia siden lansering.


Våre spesialister på markedsføring har, sammen med kommunikasjonsrådgiver fra Mannheimer, analysert to store markeder, Kenya (Nairobi) og Kambodsja (Phnom Penh), hvor vi særlig ønsker å nå kvinnelige lærere i aldersgruppen 20 - 29 år med målrettet annonsering. Med datadreven tilnærming bygger vi strategier basert på fakta og ulik testing av hypoteser.  Labs har produsert videoer og dynamiske annonsetekster med bildemateriell til kampanjene Hey teacher! og Hey mom! der vi benytter en sammensetning av ulike format og ulike annonseplasseringer som spiller på de styrkene og egenskapene hver plassering har i kanaler som; Google Ads, Facebook, Instagram, Messenger og Youtube. Tall og statistikk samles i google datastudio for å analysere resultatene og justere KPI`er for å måle suksess ut fra målene som er satt for kampanjene.  H


Vi er stolte og ydmyke for å kunne bidra til at flere barn og unge i verden får lære på sitt eget språk! 


Vi leverte

No items found.