UX og tjenestedesign
Teknologi og utvikling
Strategi og organisasjon

Modernisering av kunde-opplevelse og prosjektstyring

Coast Center Base Yard Services (CCB YS) håndterer komplekse maritime prosjekter som krever stor kapasitet innen ulike disipliner med hensyn til menneskelige ressurser og utstyr. De tilbyr riggkompetanse gjennom inspeksjon, reparasjon og vedlikehold, samt sertifisering og klassing av rigger, drillship og andre maritime prosjekter. Kjerneprosessene er prosjektplanlegging, prosjektledelse, engineering, kontraktadministrasjon, risikohåndtering, HMS&K, dokumentasjon og logistikktjenester. 

Utfordringen

Hvordan kan man på best mulig måte modernisere og profesjonalisere kundeopplevelsen og prosjektstyringen i CCB YS, samt forbedre arbeidsprosessene i CCB gjennom moderne teknologi og bedre brukeropplevelse for kunder, CCB og leverandører ? 

For å svare på dette gjennomførte Labs først en innsiktsfase sammen med CCB YS.

Strategi - åpent og fritt tilgjengelig

På høsten 2019 startet Labs arbeidet med å kartlegge kjerneprosessene, den totale systemporteføljen til CCB, samt integrasjonspunkter og dataflyt. Vi jobbet tett med prosjektgruppen hos CCB YS og gjennomførte hospiteringer og workshops for å få et reelt bilde av dagens arbeidsprosesser - og ikke minst; ønsket fremtidig prosess. Denne innsiktsfasen dannet grunnlag for en kartleggingsrapport med problembeskrivelser og forslag til prosessforbedringer. Det ble også levert en løsningsstrategi og et målbilde for virksomhetsarkitektur. I tillegg ble det levert en oversikt over funksjons- og tekniske "må-krav" for en løsning som kan støtte og effektivisere kjerneprosesssene.

Basert på denne kravlisten, implementerte Labs den første versjonen av et nytt system, basert på en sikker og skalerbar plattform på en moderne og åpen teknologi. I parallell med dette startet man også arbeid med å forbedre brukeropplevelsen for kunder, CCB YS og leverandører. Her jobbet vi blant annet med å utarbeide tjenestekart basert på intervjuer med brukere som representerte de ulike brukergruppene. Vi verifiserte også idésksisser som er grunnlaget for prototyper. Leveransen for denne fasen av prosjektet er anbefalte tiltak med klikkbare prototyper som beskriver systemstøtte for prosesseffektivisering og forbedret kunde- og brukeropplevelse. Alle tiltakene er vurdert ut i fra 3 perspektiv;

Sammen med CCB YS sikrer vi optimal systemstøtte for kjerneprosessene i virksomheten. Moderniseringen og effektiviseringen bidrar til økt konkurransekraft. Både kunder, samarbeidspartnere og leverandører kan inviteres inn for å effektivisere hele verdikjeden ved gjennomføringen av kompliserte prosjekter.

Vi leverte

Tjenestedesign

Innsikt

Prosjektledelse

UX Design

Utvikling

Brukertest