Teknologi og utvikling
UX og tjenestedesign

Brannmenn mot kreft

I samarbeid med den frivillige organisasjonen Brannmenn mot Kreft, har vi lansert appen "MinLogg - Brann og redning". Appen gjør det enkelt for brannfolk å dokumentere eksponering av giftig røyk og kreftfremkallende stoffer, noe som har vært vanskelig og krevende tidligere. Slik dokumentasjon er opp til hver enkelt brannkonstabel å sørge for selv. Målgruppen er i første omgang våre 12500 brannkonstabler i Norge. Appen har allerede vekket internasjonal interesse og viser stort potensiale. 


Utfordringen

Omfattende forskning viser at brannfolk har en betydelig forhøyet risiko for å utvikle kreft på grunn av eksponering i yrket. Den som blir rammet av yrkesrelatert kreft har store utfordringer med å dokumentere eksponering gjennom yrkeskarrieren når de skal søke økonomisk erstatning. Bevisbyrden ligger hos den enkelte og dette har vært utgangspunktet for prosjektet.

Målet for MinLogg er å forenkle bevisføringen slik at brannfolk med kreft kan konsentrere seg om å bli friske, samt få den økonomiske støtten de har krav på innvilget på kortest mulig tid.


Strategi - åpent og fritt tilgjengelig

Da Brannmenn mot Kreft kom til oss var det ingen tvil om at vi skulle samarbeide med dem. Briefen de presenterte var godt forberedt og det var tydelig at her kunne vi bidra med vår tverrfaglige kompetanse for å realisere prosjektet. Involvert i hele prosessen var ux designere, utviklere og rådgivere.

Vi startet med en innsiktsfase som blant annet foregikk med observasjoner og brukerintervjuer på Bergen Hovedstasjon. Brannkonstablene var engasjerte og vi fikk nødvendig innsikt i deres arbeidshverdag, utfordringer og behov. App ble vurdert som mest brukervennlig for målgruppen - mindre friksjon og mer tilgjengelighet.

Med utgangspunkt i skisser og idéer fra innsiktsfasen jobbet vi iterativt med prototyping. Brukerne kom med tilbakemeldinger på alt fra flyt til innhold da vi testet på dem. Vi fikk også anledning til å presentere prototypen på Brann og Redning 2017 konferansen og testet den på mange deltakerne der.

Vi designet etter etablerte konvensjoner for de to ulike operativsystemene, slik at det ville oppleves gjenkjennelig for alle brukerne.


IOS og Android app ble lansert 14. april 2018 og er tilgjengelig for nedlasting. 


Appen er i seg selv er enkel å bruke og det går raskt å utføre den viktigste brukeroppgaven som er å logge eksponering. Det tar under ett minutt. Siden logging er en repetetiv oppgave har det vært viktig å holde den visuelle profilen konsekvent og minimalistisk. Elementene er standardisert gjennom hele appen. Fargene og ikonene er knyttet til brannyrket.

Loggen fungerer som en spørreundersøkelse der ett og ett spørsmål besvares og senere lagres som en hendelse. Alle nødvendig informasjon for gyldig logg er sikret gjennom spørsmål som stilles både med og uten svaralternativer. Samlet sett vil en logg tilsi hvilken grad av eksponering og hvilke type giftstoffer brannkonstabelen har vært utsatt for. Målet er at alt logges. Enten det er en øvelse, storbrann, kontakt med kjemikalier eller en sjekk av allerede slukket brann. Det vil alltid være en viss risiko for eksponering knyttet alle oppdrag. 

Appen MinLogg Brann og redning kan fort bli et viktig verktøy for mange, da dette er den enkleste måten å dokumentere yrkeskarrieren. Brukerne har privat innlogging og alt de logger er deres egne data. Det betyr at generell statistikk vil bli anonymisert. De kan også logge så langt de ønsker tilbake i tid.

Gjennom ferdigstillingen av appen har vi forsikret oss om at den oppfyller krav til universell utforming for innhold og visuelt design.

Videre er ønsket å få gode kvalitative innsikter om hvordan brukerne opplever appen, samt innhente data om bruken. Vi vet ikke enda hva den nye versjonen vil inneholde, det er muligheter for å utvide funksjonalitet samt undersøke hvordan statistikk kan brukes inn mot forskning.

Potensialet er stort!


Vi leverte

Kan vi skrive noe her ?

UX Design

Visuell utforming

Utvikling av Android app

Utvikling av iOS app