Strategi og organisasjon
Teknologi og utvikling

Å skape verdi på nye måter

Som del av et strategisk arbeid med å utvikle nye inntektsstrømmer, besluttet Fjordkraft å lansere en markedsplass. Gjennom markedsplassen vil Fjordkraft utnytte den digitale plattformøkonomien og skape verdi for sine kunder og for selskapet på nye måter.

Fjordkraft er Norges ledende merkenavn for strømsalg i privatmarkedet og det nest største i bedriftsmarkedet. Over 1,8 millioner mennesker får strøm fra Fjordkraft, gjennom mer enn 900.000 målepunkter i private hjem, bedrifter og offentlig sektor i hele Norge.

Fjordkraft mener at bedrifter har et ansvar utover å maksimere profitt, og krever at alle selskapets leverandører skal være klimanøytrale.

Person ser på Fjordkraft sine nettsider.

Utfordringen

Etablering av Fjordkraft Markedsplass er et strategisk initiativ i Fjordkraft. En markedsplass er en plattform for handel, tilrettelagt for transaksjoner mellom kunder, leverandører og partnere. Verdien for Fjordkraft skapes gjennom bruken av plattformen - ikke direkte fra produktet eller tjenesten som leveres. Målet er at markedsplassen skal styrke Fjordkrafts markedsposisjon og selskapets kjernevirksomhet. Siden dette er en ny forretningsmodell for Fjordkraft, har prosjektet omfattet en rekke ulike fagområder og problemstillinger.

Høsten 2019 fikk Labs Consulting oppdraget med å bistå Fjordkraft med å anskaffe en teknisk plattform for markedsplassen, og videre å etablere markedsplassen på den tekniske plattformen. Vår involvering har endret seg underveis, fra anskaffelse og en teknisk rolle, til å ha overordnet prosjektledelse for realiseringen av Fjordkraft Markedsplass.

Produktkategorier for kjøp på Fjordkraft markedsplass

Strategi - åpent og fritt tilgjengelig

Etter at anskaffelsen var gjennomført, definerte vi fire overordnede arbeidsstrømmer for implementering av markedsplassen:


  • Implementere teknisk løsning - utvikling av en fullt fungerende markedsplass inkludert betalingsløsninger
  • Rekruttere og onboarde leverandører og produkter - onboarding av selgere med relevante produkter og etablering av avtaleverk og økonomiske betingelser
  • Mobilisere Fjordkrafts organisasjon - implementering av Fjordkraft Markedsplass i Fjordkrafts organisasjon for å sikre alle nødvendige prosesser i etableringen, samt forvaltning og videreutvikling av markedsplassen
  • Forberede salg og marked - planlegging for å lansere markedsplassen samt sikre innhold og brukeropplevelse 

Kundeopplevelsen hos de som handler på markedsplassen er en avgjørende faktor for å lykkes. Derfor startet vi arbeidet etter anskaffelsen med å gjennomføre en serie workshops der vi sammen utformet et bilde av den ønskede kundereisen, som så ble lagt til grunn for den tekniske utviklingen og det videre arbeidet med Fjordkraft Markedsplass. 

Prosjektets styringsgruppe med representanter fra Fjordkrafts Konsernledelse har hatt ukentlig oppfølging av prosjektets fremdrift, kostnad og kvalitet. Gjennomføring av prosjektet har hele veien skjedd i tett samarbeid med nøkkelmedarbeidere i Fjordkraft. Alle relevante avdelinger og medarbeidere har vært involvert gjennom workshops og møter. 

Bilde av markedsplassen slik den ser ut på web.

Fjordkraft Markedsplass er lansert for gamle og nye Fjordkraftkunder høsten 2020.

Teknisk løsning er basert på en MVP-tankegang, der muligheter for skalering og videreutvikling hele tiden er lagt til grunn. Avtale med betalingsleverandør er inngått, og nødvendige integrasjoner utført for å sikre kundeopplevelsen i alle ledd.

Varer som selges på Fjordkraft Markedsplass skal være relevante for Fjordkrafts kjernevirksomhet. Produktene er typisk innenfor kategoriene hus og hjem, elbillading og smarte hjem. En kundeundersøkelse ble gjennomført våren 2020, og viste at kundene har stor interesse for å handle på Fjordkraft Markedsplass.

Alle nødvendige funksjoner for å drifte og videreutvikle markedsplassen er identifisert, og oppgaver er tildelt Fjordkrafts organisasjon. Eierskap og ansvar er fordelt i henhold til fagavdelingenes kompetanseområder, mens kapasitet og kompetanse til å løse nye oppgaver bygges i en egen enhet.

Endelig beslutning om å videreføre prosjektet og lansere markedsplassen ble tatt av konsernledergruppen i Fjordkraft i september 2020. Konserndirektør for strategi og innovasjon i Fjordkraft, Arnstein Flaskerud, sier følgende om arbeidet Labs Consulting har gjort:

“Fjordkraft er svært fornøyd med arbeidet som er utført av Labs Consulting, arbeidet er gjort innenfor gitte kostnadsrammer med plan om lansering i henhold til opprinnelig tidsplan. Vi har jobbet lenge med etablering av markedsplassen, etter at Labs Consulting kom inn har vi opplevd at både fremdrift, kostnadskontroll og kvalitet har vært sikret. Vi er imponert over både helheten og detaljnivået i arbeidet.”

Besøk Fjordkraft sin nye markedsplass

bilde av markedsplassen på web

Vi leverte

Prosjektledelse

Teknisk rådgivning

Anskaffelse

Implementering

Strategisk rådgivning